Tekster


Tekster


Noen ord om kjønnsnøytralt språk

Selv om språket i de mest brukte bønnene er blitt revidert, har mange av Hazrat Inayat Khans publiserte verker en grammatikk hvor pronomen brukes i en maskulin form. I mange av dem har vi beholdt språket i sin opprinnelige form, fordi det er et stort arbeid å endre tekstene, men i  alle nyere oversettelser bruker vi et kjønnsnøytralt språk


Vi vet at Hazrat Inayat Khan både i ord og handling alltid hevdet at kvinnenes rolle ikke på noen måte kan  betraktes som sekundær eller underordnet mannens rolle. Hans fire aller nærmeste medarbeidere var kvinner, og han sa: "jeg ser like så klart som dagslyset at kvinner i framtiden vil lede menneskeheten mot et høyere utviklingstrinn". Og selv om Gud blir benevnt som han, fornekter enhetserkjennelsen denne grunnleggende dualiteten.  Gud er alt.

Sufinews from Europe


In the early days of the Sufi Movement, established by Hazrat Inayat Khan in the beginning of the 20th century, a newsletter was circulated between the many sufi centers in Europe and elsewhere.

Here (on the right) you find some digital newsletters from more recent times.