Tekster


Tekster


Noen ord om kjønnsnøytralt språk

Selv om språket i de mest brukte bønnene er blitt revidert, har mange av Hazrat Inayat Khans publiserte verker en grammatikk hvor pronomen brukes i en maskulin form. I mange av dem har vi beholdt språket i sin opprinnelige form, fordi det er et stort arbeid å endre tekstene, men i  alle nyere oversettelser bruker vi et kjønnsnøytralt språk


Vi vet at Hazrat Inayat Khan både i ord og handling alltid hevdet at kvinnenes rolle ikke på noen måte kan  betraktes som sekundær eller underordnet mannens rolle. Hans fire aller nærmeste medarbeidere var kvinner, og han sa: "jeg ser like så klart som dagslyset at kvinner i framtiden vil lede menneskeheten mot et høyere utviklingstrinn". Og selv om Gud blir benevnt som han, fornekter enhetserkjennelsen denne grunnleggende dualiteten.  Gud er alt.


Tekster av

Inayat Khan In English:


- Sufi PrayersTekster av Alia 


- Sufismens svar på "krigen mellom religionene"


- Musikk - sett i et sufiperspektiv

Sufinews from Europe


In the early days of the Sufi Movement, established by Hazrat Inayat Khan in the beginning of the 20th century, a newsletter was circulated between the many sufi centers in Europe and elsewhere.

Here (on the right) you find some digital newsletters from more recent times.