Tekster

TeksterNoen ord om kjønnsnøytralt språk

Selv om språket i de mest brukte bønnene er blitt revidert, har mange av Hazrat Inayat Khans publiserte verker en grammatikk hvor pronomen brukes i en maskulin form. I mange av dem har vi beholdt språket i sin opprinnelige form, fordi det er et stort arbeid å endre tekstene, men i  alle nyere oversettelser bruker vi et kjønnsnøytralt språk

Vi vet at Hazrat Inayat Khan både i ord og handling alltid hevdet at kvinnenes rolle ikke på noen måte kan  betraktes som sekundær eller underordnet mannens rolle. Hans fire aller nærmeste medarbeidere var kvinner, og han sa: "jeg ser like så klart som dagslyset at kvinner i framtiden vil lede menneskeheten mot et høyere utviklingstrinn". Og selv om Gud blir benevnt som han, fornekter enhetserkjennelsen denne grunnleggende dualiteten.  Gud er alt.Oversatte tekster av Hazrat Inayat Khan

Tekster på norsk:

- Livets hensikt

- Sjelen

- Sufismen

- Innvielse i Sufi-ordenen

- Den universelle sufibevegelse

- Livets musikk

- Kjærlighet

- GathekasTekster på dansk:

- Meditation

- Venskab

- Viljestyrke

- Indre vejledning

- Tro, tillid, overbevisning

- Mestre livet

- Hjertet

- Harmoni

- Færdighed

- Sufisme er...Tekster av Kirsten Alia Arnesen

- Sufismens svar på "krigen mellom religionene"

- Musikk - sett i et sufiperspektivTexts in English

- Sufi Prayers

- Pir Zia Inayat Khan - writings

- Pir Zia Inayat Khan - booklist

- The Spiritual Message of Hazrat Inayat Khan - Wahiduddin.net


Neither I am me,


nor you are you,


nor you are me.


Also, I am me,


you are you


and you are me.


We have become one


in such a way,


That I am confused whether

 

I am you,


or you are me.


.

Rumi