Home

VELKOMMEN TIL SUFI.NO


“Your task is not to seek for love, but merely to seek and find all the barriers

within yourself that you have built against it.”

-Rumi


Norsk Sufi Samfunn representerer universell sufisme i Norge. Vi tilhører ingen religion, men søker å

realisere idealer som kjærlighet, harmoni og skjønnhet i livene våre og i verden rundt oss.


Mange av oss tilhører også The Inayatiyya som henter navnet sitt fra grunnleggeren Hazrat Inayat Khan. Inayat betyr

vennlig godhet. Vi anerkjenner og respekterer alle livssyn og tilbyr forskjellige aktiviteter som er

er åpne for de som er interessert.

Hva er sufisme?

Sufisme er både en filosofi, et verktøy for selvutvikling og en dyp erkjennelsesprosess. Sufiveien som verktøy og prosess kan hjelpe deg til å leve et mer balansert og harmonisk liv, og de eldgamle esoteriske øvelsene kan åpne opp for dype, indre opplevelser av ekte glede og fred.

"Den er like gammel som mennesket selv" sier den indiske sufimesteren Hazrat Inanyat Khan.

Ifølge ham har sufismen ikke noen offisiell opprinnelsesdato eller plassering, for dypest sett er sufiene mystikere som har søkt sannheten til alle tider. Imidlertid ble navnet på et visst tidspunkt i historien knyttet til forskjellige ordener som utviklet spirituelle øvelser.

The four Murshida's:

*Click on their picture to

read a short biography

of each of them*

Hazrat Inayat Khan
Hazrat Inayat KhanI am an atom;

"you are like the countenance

of the Sun for me.


I am a patient of Love

you are like medicine for me.


Without wings,

without feathers,

I fly about looking for you.


I have become a rose petal

and you are like

the wind for me.


Take me for a ride."-Rumi


The Sun Never Said


Even after all this time

the sun never said to the earth

 

"You owe me."

 

Look what happens with a love like that,

It lights the whole sky

 

-HafizHazrat Inayat Khan 1926 (Video)