Hjem

      Sufi.no         

The Inayatiyya: en sufivei til spirituell frihet


VELKOMMEN TIL SUFI.NO


“Your task is not to seek for love, but merely to seek and find all the barriers

within yourself that you have built against it.”

-RumiSufigruppa i Oslo og omegn representerer universell sufisme i Norge. Vi tilhører ingen religion, men søker å realisere idealer som kjærlighet, harmoni og skjønnhet i livene våre og i verden rundt oss.

Mange av oss tilhører The Inayatiyya (tidligere Sufi Order International) som henter navnet sitt fra grunnleggeren Hazrat Inayat Khan. Inayat betyr vennlig godhet. Vi anerkjenner og respekterer alle livssyn og tilbyr forskjellige aktiviteter som er er åpne for de som er interessert.Hva er sufisme?

Sufisme er både en filosofi, et verktøy for selvutvikling og en dyp erkjennelsesprosess. Sufiveien som verktøy og prosess kan hjelpe deg til å leve et mer balansert og harmonisk liv, og de eldgamle esoteriske øvelsene kan åpne opp for dype, indre opplevelser av ekte glede og fred.

"Den er like gammel som mennesket selv" sier den indiske sufimesteren Hazrat Inanyat Khan.

Ifølge ham har sufismen ikke noen offisiell opprinnelsesdato eller plassering, for dypest sett er sufiene mystikere som har søkt sannheten til alle tider. Imidlertid ble navnet på et visst tidspunkt i historien knyttet til forskjellige ordener som utviklet spirituelle øvelser.

Les mer


Intervju med Kirsten Alia Arnesen i HolistenPir Zia

Pir Zia er Hazrat Inayat Khans sønnesønn og dagens spirituelle samlingspunkt for Inayatiyya. Han er bosatt i Richmond, USA, men reiser ofte til Europa og andre steder i verden. Hver måned gir han ut en nyhetsbrev; The Zephyre, som du kan abonnere på via denne lenkenSuficamp i Sveits

Hver sommer møtes sufier og sufi interesserte fra hele verden i den italienske delen av Alpene (Ticino) Gjennom fire uker tilbys forskjellige programmer og aktiviteter. Les mer her
 Inayati-ordenens klima-erklæring

 Naturen er mystikerens brød og vin, sjelens næring....Hvert eneste blad på treet utgjør en side i den hellige boken som rommer de guddommelige åpenbaringer. – Hazrat Inayat Khan

 

Én kraft gir liv til hele skaperverket og frembringer det strålende og storslåtte nettverket som utgjør livet på jorden. Livene våre er en del av og opprettholdes av dette nettverket. Selve luften vi puster inn representerer vår samhørighet med og vår felles avhengighet av jordens levende systemer.


Når vi våkner opp og ser skaperverkets hellige dimensjon forstår vi at det en moralsk nødvendighet å behandle jorden med godhet og kjærlighet.


Dagens klimakrise er menneskeskapt og har ført til store omveltninger for den naturlige verden. Klimaet ødelegges i et tempo som truer livene til millioner av mennesker og utallige arter og økosystemer verden over, i dag og for fremtidige generasjoner.


Hvordan kan vi fornye og opprettholde våre åndelige verdier og leve i samsvar med dem? Hva inspirerer våre handlinger i disse dager? 


Vårt jordiske hjem er en helligdom; vårt felles ansvar for å ta vare på den tvinger oss til å iverksette umiddelbare tiltak for å redusere skadeomfanget. Vi henvender oss til hver enkelt av oss, til våre nærmiljøer og til dem som sitter ved makten:

La oss

• innskrenke bruken av fossile brennstoff, avskoging, bruk av giftige kjemikalier og all annen skadelig aktivitet som ødelegger livets vev

• ta gode valg når det gjelder forbruk, kosthold, økonomi, jordbruk, transportsystemer, boliger samt aktiviteter som har fokus på å beskytte og gjenoppbygge en naturlig verden  

 


I am an atom;

"you are like the countenance

of the Sun for me.


I am a patient of Love

you are like medicine for me.


Without wings,

without feathers,

I fly about looking for you.


I have become a rose petal

and you are like

the wind for me.


Take me for a ride."-Rumi