Aktivitet

                                                                               

     Active: Sufi Sofa, Ukentlig, fra 7.09.2021 - Meditasjon in Asker, månedlig, fra 01.09.2021 - Sufi Zoom, Weekly on Zoom, fra 26.08.2021


     Upcoming for initiates: Sufi Zikr on Zoom - Inner school classes on Zoom

Sufi Sofa 


Ukentlig i Oslo på tirsdag

Sufi Sofa

Ukentlige uformelle møter i Oslo.

Hver tirsdag fra 18:30 inviterer vi til te, meditasjon, refleksjon og inspirasjon. Vi utforsker ulike tema gjennom poesi, musikk, stillhet og samtale. Sufi sofa er et uformelt møtested. Vi ønsker å dele erfaringer og skape et rom for for alle som er interessert i Sufisme. Alle er velkommen. Ta kontakt med Jami for mer informasjon og møteadress. 

Neste møte:

Tirsdag 19 oktober, 18:30

Sufi Zoom (International)


Weekly, thursdays, on Zoom

Sufi Zoom

Weekly attunement on internet.

The meditation/attunement  is build around the topic of friendship. 

Everyone is welcome, you do not need experience with meditation from before.

The meditationquide is Alia

Next: Thursday 21 October 19:50-21:15 

Meditasjon in Asker Første Onsdag hver måned, Ta kontakt med Rabia hvis du har lyst å komme.

Faste møter i Asker:

Meditasjonsgruppen møtes på NaKuHel-senteret i Asker første onsdag hver måned. Alle er velkommen.

Neste møte:  Onsdag 3 november  kl 18.30 - 20.30 

Har du lyst å komme, ta kontakt med Rabia.

(Vi som mediterer i Asker betaler medlems- og gruppeavgift til Nakuhelsenteret for å bruke lokalene. Ta kontakt med Rabia hvis du har spørsmål.)

Zikr Kveld på Zoom

(for initiates)


----Kommer snart----

Sufi Zikr on Zoom


Zikr betyr erindring eller hjertebønn. Å være i enhet med det guddommelige, er å være i en tilstand hvor en husker Kilden til alt som er skapt. Enhet er en dypere tilstand av overgivelse. 


For initiates, mail will be sent out to initiates before the start of the activity

Healing

Sufi Healing


Healing er en naturlig iboende gave i alle mennesker som kan fremmes gjennom meditasjon, og brukes til å heale en selv og andre. Healingtjeneste er en healingsirkel/gruppe som tilbyr fjernhealing gjennom bønn, konsentrasjon, åndedrett og ved å være i kontakt med vår Gudommelige kilde.

For mer informasjon kontakt med Qalbi

Inføring in Universell Sufisme

Innføring i universell sufisme

Korte introduksjoner, samtaler, refleksjoner, kontemplasjoner og meditasjoner. 

Temaer er f.eks: Hva betyr det egentlig når vi snakker om spiritualitet/åndelighet? Hva legger jeg i begrepet Gud? Hva betyr åndelig frihet og hvordan utvikler jeg den samtidig som jeg lever mitt daglige liv?

Ta kontakt hvis du er interessert, bli kjent med Universell Sufisme.

På Zoom eller personlig/group

Inner School Classes

(for initiates)Starting late 2021 or early 2022

Inner school Classes


In depth exploration of the inner life, inspired by the teachings of Hazrat Inayat Khan and others. Interactive, connecting teachings directly to life and inner experience. Each class centers around a certain topic, at the same time the format will be flexible,  topics will be adapted when there arises a need to do so. Weekly or every other week, for initiates. Classes are led by Shams. More information will follow.


The Sun Never Said


Even

after

all this time

the sun never said

to the earth

 

"You own me."

 

Look

what happens

with a love like that,

It lights the

whole

sky

 


-Hafiz                  Subscribe


Recieve regular Email about news and activities