Sufisme


Om sufisme


“The only condition of life is making one’s own nature.”

Hazrat Inayat Khan


Sufisme er både en filosofi, et verktøy for selvutvikling og en dyp erkjennelsesprosess.


Sufiveien som verktøy og prosess kan hjelpe deg til å leve et mer balansert og

harmonisk liv, og de eldgamle esoteriske øvelsene kan åpne opp for dype, indre

opplevelser av ekte glede og fred.


"Den er like gammel som mennesket selv" sier den indiske sufimesteren

Hazrat Inanyat Khan. Ifølge ham har sufismen ikke noen offisiell opprinnelsesdato eller plassering, for dypest sett er sufiene mystikere som har søkt sannheten til alle tider. Imidlertid ble navnet på et visst tidspunkt i historien knyttet til forskjellige

ordener som utviklet spirituelle øvelser.


Ett av begrepene som ordet sufi er satt i forbindelse med er det

greske ordet "sophia" som betyr visdom. Visdom er viten hentet både innenfra

og utenfra. Et annet ord som er forbundet med sufisme er det

arabiske ord "saaf", som betyr renhet. Alle livets tragedier skyldes mangel

på renhet, og med renhet menes naturlighet. Fravær av renhet betyr å være

fjernt fra å være naturlig. Sufisme er en prosess i å gjøre livet mer

naturlig. Denne prosessen kan en kalle en religion, en filosofi, en vitenskap eller

mystikk. Sufisme er i seg selv ingen religion, ikke en gang en kult med bestemt

definerte læresetninger. Derfor har det ikke i noen periode i historien vært én grunnlegger eller eksponent for sufismen. Den har eksistert til alle tider.


Pir Zia Inayat Khan - Hazrat Inayat Khans sønnesønn - liker ikke ordet sufisme. Han

sier at ordet sufisme er en neologisme - dvs et nydannet ord, og mener det er et

dårlig konstruert ord; fordi en "isme" vanligvis henspeiler på en avgrenset,

lukket gruppe; en ideologi; en doktrine. Og sufisme er ingen av disse

tingene. Det er tasawwuf; en transformerende indre erfaring.


Men hva eller hvem er da en sufi?  Hva er resultatet av en slik indre

transformerende prosess?


Under vil du finne noen svar gitt av sufier, men husk at de alle er

fragmenter av den ene virkeligheten. Og denne virkeligheten er i stadig

forandring. Svarene endres - etterhvert som vår egen prosess fører oss

inn i livets kjerne.


Hva er en sufi?

 

"Sufisme uttrykker og manifesterer seg i en uendelighet av former, likevel

forblir essensen skjult og hemmelig. Den har alltid vært visdommen som

overleveres fra menneske til menneske - alltid fra hjerte til hjerte."

 

"Sufisme i dag er et navn uten en virkelighet som en gang var en virkelighet uten navn".

 

"Sufisme er en essens, en sannhet. Den har ingen form, intet ritual

eller praksis i seg. Den er ren essens".

 

"Sufiens måte å leve på er uopphørlig å søke og gjenkjenne det hellige som finnes i alle mennesker og i livets iboende hellige enhet".

 

"En sufi er en som ikke eier noe og som ikke blir eid av noe".

 

"En sufi er en som eier åndedrettet sitt".

 

"Sufien er den som holder tritt med sine fottrinn. Til stede her og nå, med føttene solid plantet på jorden. Den - hvis kropp og sjel er forent i nærvær og tilstedeværelse".

 

"En sufi søker å kjenne sitt grunnleggende vesen, å kjenne formålet med sitt liv og å vite hvordan han/hun skal oppfylle det".

 

"Å lære visdom på alle trinn av livets vei er sufiens oppgave".


Poem of the Atoms


O day, arise! The atoms are dancing.

Thanks to Him, the universe is dancing.


The souls are dancing, overcome with ecstasy.

I´ll whisper in your ear

where their dance is taking them.


All the atoms in the air

and in the desert

know well,

they seem insane.


Every single atom,

happy or miserable,

becomes enamored of the Sun

of which nothing can be said.-Rumi


Only Breath

 

Not Christian or Jew or Muslim, not Hindu, Buddhist,

Sufi, or Zen.

Not any religion

or cultural system.

 

I am not from the East

or the West,

not out of the ocean

or up from the ground,

not natural or ethereal,

not composed of elements at all.

I do not exist,

 

I am not an entity in this world

or in the next,

did not descend from

Adam and Eve or any

origin story.

My place is placeless,

a trace of the traceless.

Neither body or soul.

 

I belong to the beloved,

have seen the two

worlds as one

and that one call to

and know,

 

first, last, outer, inner,

only that breath

breathing human being.


Rumi