Hva er en sufi

Hva er en sufi?
Sufisme ikler seg en uendelighet av former for å uttrykke og manifestere seg, og likevel forblir essensen skjult og hemmelig. Den har alltid vært visdommen som overleveres fra menneske til menneske  - alltid fra hjerte til hjerte

"Sufisme i dag er et navn uten en virkelighet som en gang var en virkelighet uten navn"


"Sufisme er en essens, en sannhet. Den har ingen form, intet ritual eller praksis i seg. Den er ren essens"

 

"En sufi er en som ikke eier noe og som ikke blir eid av noe"      

"En sufi er en som eier åndedrettet sitt"


"Sufien er den som holder tritt med sine fottrinn. En som er til stede her og nå, med føttene solid plantet på jorden. Den - hvis kropp og sjel er forent i nærvær og tilstedeværelse"

 

"He/she is a sufi whose religion is God"       

"Sufiene er som barn i Gud favn"

 

"En Sufi søker å kjenne sitt grunnleggende vesen, å kjenne formålet med sitt liv og å vite hvordan han/hun skal opfylle det"

 

 

Hvis noen spør: "Hva er sufisme"? "Hvilken religion er det"? Kan vi svare: "Sufisme er hjertets religion, religionen i hvilken én ting er viktig: Å søke Gud i hjertet av menneskeheten" "Å lære visdom på alle trinn av livets vei er Sufiens oppgave"