Sufisme i Vesten

Sufisme i Vesten


 

Sufisme defineres vanligvis som islams mystiske gren, og er mest utbredt i arabiske og sentralasiatiske land.

Men Hazrat Inayat Khan anså sufismen som mye eldre enn islam, og knyttet den til de universelle mystiske idealer om visdom og renhet. Slik kan sufismen spores tilbake til oldtidens mysterier.

 


Hazrat Inayat Khan ble født i India i 1882, og fikk en klassisk indisk musikkutdannelse i tillegg til omfattende spirituell opplæring av en anerkjent sufimester. Denne sufimesteren ba ham før han døde om å dra til Vesten for å forene øst og vest gjennom musikkens harmoni. I 1910 reiste Hazrat Inayat Khan vestover, hvor han spilte og talte i mange land; i såvel i USA som Europa. Her grunnla han The Sufi Movement og The Sufi Order som i dag samler mange mennesker i sentre verden over.

Les mer om Hazrat Inayat Khan.

 

Han døde allerede i 1927, men før sin død innsatte han sin 10-årige sønn Vilayat Inayat Khan som sin etterfølger. Hazrat Inayat Khans elever videreførte den esoteriske skolen og dens forskjellige undergrupperinger, mens sønnen vokste opp og utdannet seg til å bli hans etterfølger. Han deltok i annen verdenskrig på engelsk side, før han følte seg klar til å overta farens arbeid som Pir Vilayat. Pir betyr leder eller far. Pir Vilayat huskes spesielt for det store arbeidet han har gjort med å utvikle retreatprossessen "The Alchemical Retreat”.


Pir Zia viderefører nå som president for The Inayati Order sin fars og farfars arbeid.

Les mer om Pir Vilayat og Pir Zia.

 


Inayatiyya eller The Inayati Order

Organisasjonens fremste budskap er at åndelig frigjøring kan oppnås gjennom meditasjon, og gjennom forståelsen av at alt i skaperverket er bundet sammen i kjærlighet, harmoni og skjønnhet. Den esoteriske skolen utgjør den sentrale delen av The Inayatiyya. Rundt denne befinner det seg fire forgreninger for dem som  i stedet for - eller som supplement til den meditative praksis - ønsker å leve etter sufibudskapet. Det er The Sufi Healing Order, The Universal Worship, Ziraat og Kinship.


Les mer om The Inayati Order.

 

 

- Hva er sufisme?

 

- Hva er en sufi?


- Sufisme og religion


- Sufisme i Norge