Sufisme i Norge

Sufisme i Norge - kort historikk


Hazrat Inayat Khan besøkte hele Skandinavia i 1924, og i november samlet han en stor tilhørerskare i  Universitetets gamle festsal i Oslo. Der var også Susanna Kjøsterud og Brynulf Bjørset (Shamcher Beorse), som startet opp sufiaktivitetene i Norge. Fra 1925 og frem til midten av 1960 tallet foregikk det ukentlige universelle gudstjenster i Oslo der det ble det tent lys for hver av verdensreligionene, og det ble lest høyt fra samtlige verdensreligioners hellige skrifter. Sufismen skulle være "Kjærlighetens og Visdommens religion, saa at alt hat foraarsaket ved menings- og trosforskjell kan utryddes, samt at gjennem sin urgamle visdomsskole, at bistaa søkere efter sandheten" (Afteposten 1924).

 

Øivind Øglænd stiftet i 1999 Det norske sufisamfunn - DNS - og videreførte på den måten den norske sufi-bevegelsen fra 1924. DNS har et verdifullt bibliotek med sufilitteratur, og ut fra denne organisasjonen har det oppstått selvstendige sufigrupper i Oslo/Akershus og Rogaland. Aktiviteten i gruppene varierer etter hvem som deltar.


Kirsten Alia Arnesen (bilde 1)  leder aktivitetene våre på Østlandet

Anne Sandtveit leder en gruppe i Rogaland


Vi har også et lite retreatsenter ved havet  i Sogn og Fjordane.

 

Det har tidligere vært grupper fra Dances of Universal Peace i Oslo.Fin artikkel om sufibevegelsen i Norge og i Vesten publisert i Vårt Land 4.2.17


Les om Brynjulf Bjørset, en norsk sufi pioner