Meditasjon i praksis

Meditasjon i praksis


Sufimeditasjon er en sanselig meditasjon som foregår individuelt eller i grupper. Ved fellesmeditasjon guider lederen deltakerne gjennom meditasjoner, som består av zikr, bønn, wazifaer, åndedrettsøvelser og lysøvelser. I tillegg kommer indre visualiseringer, poesi, sang og dans . Alt dette for å rense vårt vesen, øke magnetismen og energien, samt finne vår indre rytme – så vi kan skape harmoni mellom vår indre og ytre verden.
Zikr:

Zikr er en form for hjertebønn. Den omfatter både bevegelse og ord. Ordene i en klassisk Zikr er : La ilaha illa 'llah Hu, som betyr: Det er ingen annen Gud enn Gud. Det finnes mange former for Zikr - som brukes til mange forskjellige formål.

 

Bønn:

Hazrat Inayat Khan har formidlet en rekke bønner som kan brukes i meditasjonen. Bønnene er fra mange tradisjoner. Vi bruker også buddhistiske, muslimske og kristne bønner.

 

Wazifaer:

Wazifaer er ord/lyder som uttrykker guddommelige kvaliteter. De går under betegnelsen ”Guds 99 hellige navn". Vi bruker dem for å kunne bli i stand til å utfolde vårt sanne vesen, og for å vekke og styrke våre iboende guddommelige kvaliteter.

 

Åndedrettsøvelser:

Innenfor alle mystiske retninger er åndedrettsøvelser en grunnleggende disiplin. En del stammer fra tradisjonelle yogi-retninger. De er en sentral del av den daglige praksis innenfor sufimeditasjon.

 

Lysøvelser:

Gjennom lysøvelser oppøves evnen til å komme i kontakt med vårt indre lys, for til slutt å nå målet: illuminasjon.

 

Sang, poesi og dans:

Vi er glad i sang, poesi og dans. Mange av våre danser er hentet fra tradisjonen "Dances of Universal Peace". Sangene er fra alle tradisjoner, og vår yndlingspoet er Rumi. Den persiske dikter og sufimester Rumi fra 1200-tallet er den mest kjente dikter innenfor sufismen. Folmer Blume Leide har gjendiktet Rumis poesi til dansk, men hans bok "Rumi : kærlighedens digter" er dessverre utsolgt og ikke tilgjengelig. Ellers er det mange som har gjendiktet Rumis poesi til engelsk: den mest kjente er amerikaneren Coleman Barks som har solgt bøker i millionopplag. Rumi er den mest leste poet i USA.


Sufidans eller "å virvle” er meditasjon i bevegelse - utviklet av Rumi. Han danset alltid sammen med elevene sine eller med dervisjer. For Rumi var dansen og musikken avgjørende for å oppnå en intens sjelelig tilstand.

 


Kom, kom! La oss virvle rundt i rosenhagen. La oss virvle som et kompass rundt den guddommelige nådes senter! Vi har sådd mange korn i jorden og vendt den ufruktbare jord. La oss nå virvle rundt det korn, som intet kornmagasin kan romme."

-Rumi