Sufimeditasjon

Sufimeditasjon


 

Sufimeditasjon gir indre fred, frihet, glede og harmoni.

Den øker evnen til å være til stede i eget liv og å være sammen med andre mennesker i oppriktig empati. Følgende er fritt referert fra ledende veiledere innenfor sufimeditasjon i Vesten:Trening i sufiimeditasjon utvikler først og fremst hjertekvaliteten... Det er en renselse av hjertet, som gjør det parat til illuminasjon fra sjelen”. Hazrat Inayat Khan


"Meditasjon er en ”oppvåkning” som gjør det mulig å forstå og anskue vårt daglige liv fra et annet og overordnet sted – et sted, hvor vi har utvidet vår bevissthet". Pir Vilayat Inayat Khan


"Meditasjon er øvelse i å være tilstede – en øvelse i å gi sjelen mulighet til å folde seg ut. I meditasjon vender vi speilet i hjertet – så det ikke lenger avspeiler en ytre verden – men i stedet den indre verden. Gjennom meditasjonen oppnår vi kontakt med sjelens utspring". Aziza Scott


"Meditasjonsprosessen handler om å våkne fra vår sentrerte eksistens – fylt av meningsløshet og skuffelser - til en dypere grunnfølelse av vår ekte eksistens som er forankret i hjertene våre, og som er fylt med glede, kjærlighet, entusiasme og fred". Taj Inayat.- Meditasjon i praksisRumi´s Prayer


Oh my Beloved,

Take me,

Liberate me,

Fill me with your love

And release me from both worlds.If I set my heart

On anything but you

Let a fire burn me from inside!Oh my Beloved,

Take away what I want,

Take away what I do,

Take away everything

That takes me from you.