Tekster

Sufi.no

Inayatiyya: en sufivei til spirituell frihet

Tekster

 

Noen ord om kjønnsnøytralt språk

Selv om språket i de mest brukte bønnene er blitt revidert med tanke på nåtidens bevissthet, reflekterer mye av Hazrat Inayat Khans publiserte verker en grammatikk hvor pronomen oftest brukes i en maskulin form. I de fleste tilfellene har vi beholdt språket i sin opprinnelige form, fordi det er et stort arbeid å endre alle tekstene, samt at det ofte er vanskelig å finne kjønnsnøytrale ord. Vi vet at Hazrat Inayat Khan både i ord og handling alltid lærte oss at kvinnenes rolle ikke på noen måte skulle betraktes som sekundær eller underordnet mannens rolle. Så selv om Gud ofte blir benevnt som han, fornekter visdommen om enhet denne grunnleggende dualiteten.

Gud er alt, og kan derfor hverken være mannlig eller kvinnelig.

 

 

Oversatte tekster av Hazrat Inayat Khan

Tekster på norsk:

- Sjelen

- Sufismen

- Innvielse i Sufi-ordenen

- Den universelle sufibevegelse

- Livets musikk

- Kjærlighet

- Gathekas

- Sufibønner

 

Tekster på dansk:

- Meditation

- Venskab

- Viljestyrke

- Indre vejledning

- Tro, tillid, overbevisning

- Mestre livet

- Hjertet

- Harmoni

- Færdighed

- Sufisme er...

 

 

Tekster av Kirsten Alia Arnesen

- Å være en sufi i Vesten

- Sufismens svar på "krigen mellom religionene"

- Musikk - sett i et sufiperspektiv

 

 

Texts in English

- Sufi Prayers

- Pir Zia Inayat Khan - writings

- Pir Zia Inayat Khan - booklist

- The Spiritual Message of Hazrat Inayat Khan - Wahiduddin.net

 

 

 

 

Neither I am me,

 

nor you are you,

 

nor you are me.

 

Also, I am me,

 

you are you

 

and you are me.

 

We have become one

 

in such a way,

 

That I am confused whether

I am you,

 

or you are me.

 

.

Rumi