Om sufisme

Sufi.no

Inayatiyya: en sufivei til spirituell frihet

Om sufisme

 

“The only condition of life is making one’s own nature.”

Hazrat Inayat Khan

 

Sufisme er en personlig erkjennelsesprosess som sikter mot å erfare ens egen guddommelige kilde. "Den er like gammel som mennesket selv" sier den indiske sufimesteren Hazrat Inanyat Khan. Ifølge ham har sufismen ikke noen offisiell opprinnelsesdato eller plassering, for dypest sett representerer sufiene de mystikere som har søkt sannheten til alle tider. Imidlertid ble navnet på et visst tidspunkt i historien knyttet til forskjellige ordener som utviklet spirituelle øvelser.

 

 

 

 

 

 

Poem of the Atoms

 

O day, arise! The atoms are dancing.

Thanks to Him, the universe is dancing.

 

The souls are dancing, overcome with ecstasy.

I´ll whisper in your ear

where their dance is taking them.

 

All the atoms in the air

and in the desert

know well,

they seem insane.

 

Every single atom,

happy or miserable,

becomes enamored of the Sun

of which nothing can be said.

 

 

-Rumi