Hva er sufisme?

Sufi.no

Inayatiyya: en sufivei til spirituell frihet

Hva er sufisme?

 

Inayatiyya legger vekt på den universelle spiritualiteten som en finner i mange av de gamle sufimestrenes lære, samtidig som vi søker å tilpasse tidligere tiders lære og praksis til vår tids behov og bevissthet.

Ett av begrepene som ordet sufi er satt i forbindelse med er det greske ordet "sophia" som betyr visdom. Visdom er viten hentet både innenfra og utenfra. Et annet ord som er forbundet med sufisme er det arabiske ord "saaf", som betyr renhet. Alle livets tragedier kan føres tilbake til mangel på renhet, og med renhet menes naturlighet. Fravær av renhet betyr å være fjernt fra å være naturlig. Sufisme er en prosess i å gjøre livet mer naturlig. Denne prosessen kan en kalle en religion, en filosofi, en vitenskap eller mystikk.

Sufisme er i seg selv ingen religion, ikke en gang en kult med bestemt definerte læresetninger. Derfor har det ikke i noen periode i verdens historie vært én grunnlegger eller eksponent for sufismen. Sufismen har eksistert til alle tider.

Pir Zia Inayat Khan - Hazrat Inayat Khans sønnesønn - liker ikke ordet sufisme. Han sier at ordet sufisme er en neologisme - dvs et nydannet ord, og mener det er et dårlig konstruert ord; fordi en "isme" vanligvis henspeiler på en avgrenset, lukket gruppe; en ideologi; en doktrine. Og sufisme er ingen av disse tingene. Det er tasawwuf; en transformerende indre erfaring.

Men hva eller hvem er da en sufi?

Hva er resultatet av en slik indre transformerende prosess?

På disse sidene vil du finne noen svar gitt av sufier, men husk - de er alle fragmenter av den ene virkeligheten som er det å være en sufi. Denne virkeligheten er i stadig forandring, og vi kan også gi våre svar - etterhvert som vår egen prosess fører oss videre inn til vår egen kjerne.

 

Les mer om sufisme: The Essence of Sufism, by Pir Zia Inayat Khan.

 

 

- Hva er en sufi?

 

- Sufisme og religion

 

- Sufisme i Vesten

 

- Sufisme i Norge