Hva er en sufi?

Sufi.no

Inayatiyya: en sufivei til spirituell frihet

Hva er en sufi?

Sufisme uttrykker og manifesterer seg i en uendelighet av former, likevel forblir essensen skjult og hemmelig. Den har alltid vært visdommen som overleveres fra menneske til menneske - alltid fra hjerte til hjerte.

 

"Sufisme i dag er et navn uten en virkelighet som en gang var en virkelighet uten navn".

"Sufisme er en essens, en sannhet. Den har ingen form, intet ritual eller praksis i seg. Den er ren essens".

"Sufiens måte å leve på er uopphørlig å søke og gjenkjenne det guddommelige som finnes i alle mennesker og i livets iboende hellige enhet".

"En sufi er en som ikke eier noe og som ikke blir eid av noe".

"En sufi er en som eier åndedrettet sitt".

"Sufien er den som holder tritt med sine fottrinn. En som er til stede her og nå, med føttene solid plantet på jorden.

Den - hvis kropp og sjel er forent i nærvær og tilstedeværelse".

"En sufi søker å kjenne sitt grunnleggende vesen, å kjenne formålet med sitt liv og å vite hvordan han/hun skal oppfylle det".

"He/she is a sufi whose religion is God".

"Sufiene er som barn i Gud favn".

En sufi anerkjenner at alle autentiske religiøse tradisjoner inneholder et element av sannhet.

Han/hun har derfor stor respekt for menneskehetens forskjellige spirituelle lærere. Sufien er en person som ser skjønnheten i forskjellige retningers seremonier, samtidig som hun/han erkjenner en underliggende enhet i alle.

Hvis noen spør: "Hva er sufisme? Hvilken religion er det"? kan vi svare: "Sufisme er hjertets religion, en religion der én ting er viktig: å søke Gud i hjertet av menneskeheten".

"Å lære visdom på alle trinn av livets vei er sufiens oppgave".

 

 

- Hva er sufisme?

 

- Sufisme og religion

 

- Sufisme i Vesten

 

- Sufisme i Norge